Statement van Brocacef Supplies & Services B.V.

Beste relatie,

Als onderdeel van de Brocacef Groep is het onze taak om ervoor te zorgen dat voor consumenten en zakelijke klanten
voldoende voorraad is van medicijnen, zelfzorgproducten, medische hulpmiddelen, disposables en verpakkingen.

Om onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen en onze werknemers te beschermen volgen wij strikt alle adviezen dan wel
besluiten op van de overheid als het gaat om gezondheid, veiligheid en welzijn.

Wij staan in contact met RIVM en GGD, volgen alle ontwikkelingen rond het virus en passen onze maatregelen indien
nodig aan. Er is een werkgroep opgezet die als taak heeft het voorzien en actief  minimaliseren van de risico’s die deze
epidemie voor de distributie van (farmaceutische) producten kan veroorzaken.

Op dit moment is de servicegraad van Brocacef Groep’ op een goed niveau. Om een toereikend aanbod te behouden
hebben we een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe risico’s moeten worden beoordeeld. Op basis
van de waarschijnlijkheid en gevolgen van die risico’s worden voorzorgsmaatregelen opgesteld en indien nodig getroffen.

Het bedrijfscontinuïteitsplan van Brocacef Groep concentreert zich op de levering van medicijnen  aan apotheken,
ziekenhuizen,  zorginstellingen en bij consumenten thuis. Bovendien geeft Brocacef Groep – in samenwerking met
leveranciers, klanten en de autoriteiten als RIVM en GGD – in geval van verstoring van de leveringen prioriteit aan die
medicijnen die als essentieel worden beschouwd.

Aangezien de situatie voor de verpakkingsactiviteit van Brocacef Supplies & Services op het moment snel kan veranderen,
verwachten wij dat vertragingen in leveringen van onze verpakkingen kunnen optreden als gevolg van logistieke beperkingen.
Hierover is frequent contact met onze partners om leveringen en logistiek te waarborgen. Wij houden onze supply chain
nauwlettend in de gaten en informeren u zo snel mogelijk indien noodzakelijk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. Wij wensen u, uw gezin en uw bedrijf, blijvende gezondheid en kracht
in deze ongekende situatie. 

Met vriendelijke groet,

Roelof Overbeek
Directeur Brocacef Supplies & Services