predicaat

Predicaat ‘Betrouwbare leverancier’ voor 3 jaar verlengd!

Brocacef Supplies & Services wordt iedere drie jaar geaudit door de brancheorganisaties KNMP en NVZA. De audit heeft betrekking op de kwaliteit van de geleverde primaire verpakkingsmaterialen. Deze audit heeft afgelopen donderdag weer plaatsgevonden en hiervoor hebben we het LNA (voorheen WINAp) op bezoek gehad. In opdracht van deze brancheorganisaties voeren zij audits uit bij toeleveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Het toetsen van toeleveranciers, zoals bij Brocacef Supplies & Services, helpt u een verantwoorde keuze te maken welke toeleverancier betrouwbare kwaliteit kan leveren.

De audit verliep goed en ze waren zeer tevreden over het kwaliteitssysteem. Waaronder de risicobeoordeling leveranciers, managementreview en de afgehandelde verbeterpunten n.a.v. het vorige bezoek. We hebben dan ook direct het nieuwe certificaat ontvangen, waardoor het predicaat ‘Betrouwbare leverancier met drie jaar is verlengd. U kunt op de pagina kwaliteit terecht voor meer informatie en onze certificaten.

 

Menu