ISO her-certificering voor Brocacef Supplies & Services

Brocacef Supplies & Services heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om te zorgen dat onze processen, producten
en diensten continue voldoen aan de hoogste eisen, beschikken wij over verschillende kwaliteitscertificaten. Zodat
onze klanten er steeds op kunnen vertrouwen dat zij altijd het juiste product op de juiste tijd en onder de juiste
condities ontvangen.

Op donderdag 14 november en vrijdag 15 november heeft de ISO her-certificering  plaatsgevonden. In deze twee
dagen zijn meerdere collega’s geïnterviewd door de auditor over diverse processen binnen Brocacef Supplies & Services.
De her-certificering is bijzonder goed verlopen en afgesloten. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Met het
certificaat laat Brocacef Supplies & Services zien dat het beschikt over een modern managementsysteem op basis
waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het managementsysteem in een organisatie. Een nieuwe versie
van deze norm is sinds september 2015 van kracht. Brocacef Supplies & Services is één van de eerste organisaties die
beschikt over dit certificaat. U kunt het certificaat hier vinden en tevens in het engels via deze link.

Naast ISO 9001 beschikken wij over het Predikaat Betrouwbare Leverancier. Dit document is tevens beschikbaar in
Engelse vertaling, Statement Reliable Supplier. Dit predikaat wordt toegekend door het WINAp en geeft aan dat wij
voldoen aan de strenge voorwaarden, die aan een toeleverancier van de ziekenhuisapotheken en openbare apotheken
worden gesteld.

De medewerkers van de Technische Service van Brocacef Supplies & Services voeren onderhoudswerkzaamheden uit
bij openbare apotheken en een aantal grootbereiders. Eén van deze werkzaamheden is het kalibreren van balansen.
Hiervoor dient de medewerker een erkend keurder te zijn. Het ‘Erkend Keurderschap’ wordt jaarlijks getoetst door
het NMi (Nederlands Meetinstituut), het vroegere IJkwezen. Sinds 1998 zijn de medewerkers Technische Service ijk bevoegd.

Menu