40706156262_625ba2d83f_o

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)

Deze maand is het zover. Op 25 mei treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

De nieuwe verordening zorgt voor een uitbreiding en versterking van de privacyrechten. Zo worden persoonsgegevens beter beveiligd, krijgen patiënten meer controle over hun gegevens en moeten organisaties beleid hebben ontwikkeld voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

AVG-brochure voor apotheken
Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om de werkprocessen en bedrijfsvoering zo in te richten dat persoonsgegevens zo optimaal mogelijk beschermd worden. Brancheorganisatie KNMP heeft voor apothekers een AVG-brochure gemaakt die een overzicht geeft van wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen. Ook staan er praktische tips en hulpmiddelen in, speciaal gericht op de apotheek.

Verwerkersovereenkomst
Zoals onder andere te lezen is in de brochure, is een van de verplichtingen die u moet nakomen dat u een verwerkingsovereenkomst moet sluiten met leveranciers die gegevens in opdracht van uw organisatie verwerken. Wanneer Brocacef Supplies & Services technisch onderhoud bij u verricht of ICT diensten verleent, is het mogelijk dat persoonsgegevens van één van uw klanten voor ons zichtbaar worden. Daarom zouden we klanten die gebruik maken van deze service graag willen verzoeken deze overeenkomst in te vullen en een kopie naar ons toe te sturen. Dit kan per mail naar kwaliteit@brocacefsupplies-services.nl of per post naar: Brocacef Supplies & Services, Straatweg 2, 3604BB Maarssen, t.a.v. dhr. T. Baas.

Als u vragen heeft na het lezen van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met ICT Servicedesk via telefoonnummer 030 – 686 22 60. U kunt ook een mail sturen naar: kwaliteit@brocacefsupplies-services.nl. Meer informatie over ons privacybeleid kunt u hier lezen.

Menu