De impact van de ServiLocker in de praktijk

De apotheek levert farmaceutische patiëntenzorg zodat iedere patiënt zorg op maat krijgt. Door vergrijzing in
Nederland stijgt de vraag naar farmaceutische patiëntenzorg, met name onder het groeiende aantal chronische
en zorgintensieve patiënten. Doordat deze groep meerdere geneesmiddelen gebruikt, neemt de zorgintensiteit
in de apotheek toe. Daarbij is er een groeiend aantal zorgrecepten met een hogere servicegraad. Deze ontwikkeling in
de farmacie leidt tot langere wachttijden en een hogere werkdruk voor apotheekmedewerkers.

Daarbij komen de hogere verwachtingen van de patiënt; De huidige zorgconsument wil onafhankelijker zijn en
gemakkelijk en snel toegang tot zijn medicatie, ook buiten openingstijden. Een zelfbedieningsafhaalsysteem
geeft de zorgconsument die vrijheid om zelf te kiezen wanneer de medicatie afgehaald wordt en voorkomt
onnodige wachttijden. Waardoor de klanttevredenheid toeneemt en er meer tijd overblijft voor zorg.

Uw apotheek toekomstbestendig door de behoefte van de zorgconsument centraal te stellen

De ServiLocker is een zelfbedieningsafhaalsysteem waarmee medicatie door klanten veilig en gemakkelijk afgehaald
kan worden, wanneer het hen het beste uitkomt. Dit biedt de mogelijkheid om:

  • Geneesmiddelen op recept zonder wachten af te halen.
  • Tussenkomst van een apotheekmedewerkster is hierbij niet nodig.
  • Alle recepten die zonder toelichting ter hand kunnen worden gesteld, kunnen via de ServiLocker worden verstrekt.
  • Drukte voor de balie wordt verminderd, waardoor er meer tijd is voor intensievere zorg.

Een ServiLocker in uw apotheek zorgt voor een hogere klanttevredenheid, minder piekmomenten en werkdruk
voor uw apotheekmedewerkers. Tevens optimaliseert het de logistieke systemen binnen de apotheek.

Servilocker

ServiLocker voorziet in de behoefte van uw zorgconsument om op een moment naar keuze de medicatie veilig en snel
op te halen. Ook na het werk en in het weekend kan men altijd terecht bij de ServiLocker. Onnodige wachttijden worden
zo voorkomen, openingstijden verruimd en u service neemt toe.

Samen met u verhogen wij graag de servicegraad in uw apotheek

 

Menu